zondag 4 december 2022
Merken

Aangifte alarm

Minimaliseren
Voordelen om een onderhoudscontract aan te gaan

1. Behoudt van optimale doeltreffende werking van het alarmsysteem bij inbraak.

 • Tijdige vaststelling van noodzakelijke vervangingen (bvb. Batterijen)
 • Preventieve ontdekking van eventuele gebreken
 • De gebruiker kan onmiddellijk de opdracht geven om de herstelling of aanpassing uit te voeren.

 2. Aanzienlijke vermindering van het risico op valse alarmen door

 • Tijdige aanpassing of herstelling
 • Tips om foutief gebruik en dus valse alarmen te vermijden

3. Gemotiveerde politie interventie

 • Voor een alarmsysteem dat regelmatig een vals alarm voortbrengt, verdwijnt de motivatie voor de politie om prioritair ter plaatse te komen.

 4. Vermijden buiten gebruik stelling van het alarmsysteem door politiediensten

 • Bij herhaald vals alarm kan de politie het beveiligingssyteem buiten gebruik laten stellen en een boete opleggen.

5. Upgrade van het alarmsysteem

 • Mogelijkheid om uitbreiding van het alarmsysteem te overleggen bij nieuwe of verhoogde risico's, of bij gewijzigde activiteiten
 • Mogelijkheid tot aanpassing van het alarmsysteem noodzakelijk bij herindeling of reorganisatie van de lokalen (warmtebronnen, hindernissen, vensters).
 • Mogelijkheid tot hernieuwing onderdelen van het alarmsysteem in functie van technische evolutie.Het personeel van een erkende beveiligingsonderneming volgt regelmatige bijscholing op technisch vlak.

6. Inzicht in de oorzaak van technische problemen

 • Beter referentiekader om de oorzaak van een technisch probleem vast te stellen, indien er zich tussen tweeonderhoudsbeurten een technisch probleem voordoet.
 • Bij de overname van het alarmsysteem door een nieuwe gebruiker levert de historiek van de onderhoudsverslagen en geregistreerde interventie's een nuttige achtergrond voor een goede opvolging van het beveiligingssysteem.

7. Mogelijkheid tot kostenbesparing

 • Een herstelling of aanpassing in combinatie met een onderhoud is goedkoper dan beide diensten afzonderlijk

8. Géén onderhoudscontract, géén tussenkomst van de diefstalverzekering.

 • Een diefstalverzekeraar die de aanwezigheid van een beveiligingssysteem oplegt, weigert de gestolen goederen te vergoeden als de verzekerde géén jaarlijks onderhoudscontract kan voorleggen, afgesloten met een erkende beveiligingsonderneming. (Conformiteit met het INCERT kwaliteitslabel) 

9. Géén onderhoudscontract, géén aansluiting op de alarmcentrale

 • Bij aansluiting van het alarmsysteem aan een alarmcentrale verkiest deze dat er voor dit systeem een jaarlijks onderhoudscontract is afgesloten.
  
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation PrivacybeleidGebruiksovereenkomst Xhtml 1.0 CSS 2.0